Jak zdobyć certyfikat psychoterapeuty uzależnień?

leczenie alkoholizmuUzależnienia od środków psychoaktywnych najczęściej są zwalczane na kuracjach, które prowadzi odpowiednio wykształcona osoba. Odpowiednie wykształcenie, zaliczone szkolenia i praktyczne staże oraz zdobyte certyfikaty nie są gwarantem solidnego specjalisty. Praca z ludźmi uzależnionymi wymaga od terapeuty połączenia jego właściwych cech psychofizycznych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytych na szkoleniach.

Specjalista psychoterapii uzależnień to uprawnienie, które wbrew pozorom nie jest tak łatwo zdobyć. Ukończone studia wyższe to decydujący warunek do spełnienia na drodze do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień. Psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo oraz teologia to kierunki studiów, które są wymagane jako podstawy tego zawodu. Specjalizacja ta, w naszym kraju jest zawodem regulowanym, znaczy to mniej więcej tyle, że odpowiednie organy wydały przepisy, które jasno określają jakie wykształcenie musi mieć tego rodzaju terapeuta. Diagnoza osoby uzależnionej oraz ustalenie dla niej kontraktu terapeutycznego to pierwsze z czynności jakie musi wykonać terapeuta. Rozpoznanie pacjenta uzależnionego, jego problemów biologicznych, psychologicznych, socjalnych, to najistotniejsza czynność w początkowych działaniach, które mają zmierzać do całkowitego wyleczenia. Niekiedy pierwszą czynnością specjalisty nie jest wykreowanie harmonogramu leczenia, lecz zmotywowanie uzależnionego człowieka do tego, żeby podjął się leczenia. Ośrodek Terapii Uzależnień to nie jedyne miejsce wyznaczone do wykonywania tego fachu. Gimnazja to miejsca w których profilaktyczne wykłady będą od czasu do czasu urozmaicać codzienną pracę terapeuty. Otrzymanie certyfikatu specjalisty od zwalczania uzależnień związane jest z dużymi nakładami finansowymi. Koszty wahają się w przedziale od kilku do kilkunastu tysięcy PLN. Na szczęście można zabiegać o dofinansowanie takiego kursu na przykład za pomocą Państwowej Agencji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pacjento szukającym profesjonalisty polecamy Panią Justynę Kotowską certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień

Gdzie leczyć lekomanię?

Leczenie lekomaniiCzęstość występowania uzależnienia od leków czyli lekomanii stale rośnie. Oczywiście jest to pojęcie bardzo szerokie, w tej grupie najczęściej spotykamy pacjentów przyjmujących różne leki. Każda z tych podgrup wymaga innego postępowania, innej metody leczenia. W tym artykule postaram się scharakteryzować podstawowe sposoby oddziaływań które wykorzystuje się w procesie leczenie lekomanii. Najczęściej w praktyce klinicznej spotykamy osoby uzależnione od:

 1. Leków uspokajających i nasennych, w tej grupie dominują: benzodiazepiny(w naszym kraju zarejestrowanych kilkaset preparatów), Z-drug, czyli niebenzodiazepinowe leki nasenne(wPolsce dostępne 2 substancje).
 2. Leków najczęściej przeciwbólowych działających na receptory opiatowe, duża grupa to młodzież przyjmująca opioidy(niektóre preparaty dostępne są ogólnie nawet bez recepty), pracownicy służby zdrowia mający ułatwiony dostęp do leków narkotycznych, osoby uzależnione jatrogennie, głównie przez lekarzy nie przestrzegających zaleceń terapeutycznych stosowania tych środków.
 3. Leków przeciwbólowych, przeważnie typu NLP czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych, dostępnych bez ograniczeń i bez recepty.

Terapie możemy podjąć i kontynuować w:

 • Poradnia Leczenia Uzależnień. Główne zalety: często kontrakt z NFZ czyli leczenie refundowane przez ubezpieczyciela, w skład zespołów wchodzą: lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści psychoterapii uzależnień, poradnie prowadza grupy terapeutyczne uznane jako najefektywniejszą formę oddziaływań. Podstawowe wady: sztywny, niekiedy skostniały, konfrontacyjny program, najmniejsze niepowodzenia często są przyczyną „wyrzucenia z leczenia”, pacjent nie ma żadnej możliwości wyboru, musi w pełni zaakceptować regulamin placówek, wszyscy są traktowani jednakowo, niestety ubezpieczyciel jasno określa za co płaci.
 • Oddziały detoksykacyjne. To pierwszy etap, często bezwzględnie konieczny dla osób uzależnionych od benzodiazepin i opiatów. W pierwszym przypadku należy się liczyć z pobytem ok. 8 tygodniowym, w drugim to zazwyczaj 2 tygodnie hospitalizacji. Zalety: izolacja w szpitalu to nadzór nad dawkami przyjmowanych leków, redukcja dawek planowa, związana z indywidualnym stanem każdego pacjenta, stała opieka wykwalifikowanego personelu medycznego, lekarza, pielęgniarek. Wady: hospitalizacja sama w sobie jest traumatyczna, publiczne placówki często oferują skandaliczne warunki socjalne, brak opieki psychologicznej, prywatne zapewniają oczywiście komfort leczenia, jednak opłaty za te procedury zawsze przekraczają 10 tys. złotych.
 • Oddziały Terapii uzależnień. Realizują z reguły bardzo podobne programy psychoterapii, pobyty to 6-8 tygodni. Prywatne są bardziej zindywidualizowane pod pacjenta, publiczne schematyczne, nie ma opieki lekarskiej, za to koszt pokrywa NFZ.
 • Prywatne praktyki specjalistów. Prowadzone przez lekarzy, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, praktycznie nie nadają się do leczenia lekomanii. Nie prowadzą grup terapeutycznych, detoksykacja ambulatoryjna rzadko kończy się sukcesem, do skutecznego leczenia wymagany jest wspomniany wcześniej zespól interdyscyplinarny.

Reasumując jeżeli zauważamy u siebie problem z uzależnieniem od leków lub ich nadużywanie, zaczynamy od wizyty u specjalisty psychiatry. Po diagnozie lekomanii, podejmujemy terapię w Poradni lub Oddziale Leczenia Uzależnień, oczywiście jeżeli wskazana jest detoksykacja od tej procedury zaczynamy.

Kilka słów o benzodiazepinach

Benzodiazepiny, lekomania, jak unikać zagrożeńWspomniane w tytule benzodiazepiny to prawdopodobnie znane wszystkim leki uspokajające i nasenne. Nie będę w tym miejscu dokładnie opisywał ich mechanizmów działania, farmakokinetyki i farmakodynamiki, można je bez problemu znaleźć w internecie. Jak pewnie większość naszych użytkowników zauważyła interesujemy się problematyką uzależnień, ich powikłań i możliwościami leczenia biologicznego oraz psychoterapii.  Uzależnienie od leków a szczególności od specyfików ze wspomnianej grupy rozpowszechnieniem prawdopodobnie nie ustępuje alkoholizmowi. Dlatego skupię się na głównych zagrożeniach z nim związanych i postaram się podać kilka szczegółów i porad.
Benzodiazepiny ze względu na  szybkość i czas działania, metody metabolizmu i eliminacji dzielimy na kilka grup. Każda z nich ma określony potencjał uzależniający, każdą grupę cechują też inne działania niepożądane, wskazania do stosowania. Oczywiście w związku z tym problemem wykonano tysiące badań klinicznych i napisano szereg monografii i prac przeglądowych, tutaj skupię się na głównych problemach i zaleceniach występujących podczas doboru i leczenia preparatami pochodnych benzodiazepiny. Wyszczególnię kilka problemów klinicznych.
•    Benzodiazepiny możemy dzielić na podgrupy np. ze względu na okres działania, istnieją tu duże różnice, od kilku do nawet kilkuset godzin aktywności. Rozróżniamy BZD: krótko, średnio i długo-działające.  I tak:
1.    Krótko działające posiadają najwyższy potencjał uzależniający. Euforyczne działanie leku ściśle wiążemy z przyjęciem leku, które szybko mija, często prowokując do przyjęcia kolejnej dawki.
2.    Długo-działające posiadają wyraźnie mniejszą siłę  wywołującą zależność, jednak bardzo zaburzają funkcje poznawcze i zdolności psychomotoryczne. Z tego względu nie powinno się ich stosować u osób: starszych, ze zdiagnozowanymi zespołami amnestycznymi(zaburzeniami pamięci), należy ich unikać gdy przewidujemy pracę umysłową, uczenie się. Korzyści wynikłe z np. zmniejszenia stresu przed egzaminem będą mniejsze niż straty wynikłe z zauważalnie gorszą możliwością koncentracji i pamięci.
•    Ważnym kryterium włączenia leczenia środkami z tej grupy jest sposób ich metabolizowania i eliminacji z ustroju.
1.    Środków, które są metabolizowane  głównie przez wątrobę unikamy w sytuacji znacznego uszkodzenia lub niewydolności tego narządu. Np. gdy podajemy BDA w celu leczenia alkoholowego zespołu abstynencyjnego u pacjenta z ciężko uszkodzoną wątrobą, marskością, żółtaczką musimy wybrać preparat oszczędzający wątrobę.
2.    U pacjenta z niewydolnością nerek musimy wybrać preparat, który eliminowany jest głównie poprzez przewód pokarmowy, lub w postaci nieaktywnych metabolitów. Inaczej dojdzie do kumulacji w ustroju i niebezpiecznych działań niepożądanych.
•    Kolejnym czynnikiem, który rozpatrujemy wybierając rodzaj benzodiazepiny to droga podania. W Polsce są zarejestrowane preparaty w postaci kapsułek, tabletek, przeznaczone do podawania doustnego, w ampułkach(3 preparaty) do podania w drodze iniekcji domięśniowych i dożylnych, oraz jeden lek występuje w postaci wlewek doodbytniczych. Oczywiście lekarze klinicyści wiedzą, które farmaceutyki podane w formie zastrzyków domięśniowych nie działają lub działają słabo, które podane dożylnie mogą spowodować tzw. działanie paradoksalne, zamiast uspokoić, pobudzą pacjenta. Warto tu podkreślić, ze najskuteczniejszy efekt działania uspokajającego uzyskamy podając lek w postaci doustnej, jeżeli jest to możliwe.
UWAGI:
1.    Celowo nie podałem nazw leków i preparatów, nie chcę popularyzować tych silnie uzależniających leków.
2.    Terapię za pomocą tych środków powinien zalecać lekarz z dużym doświadczeniem i specjalizacją odpowiednią  do leczonego schorzenia.
3.    Benzodiazepiny powinny być stosowane krótko(maksymalnie do kilku tygodni), pod opieką lekarza.
4.    Należy ściśle stosować się do zaleconego dawkowania
5.    Nie przyjmować innych leków działających na Ośrodkowy Układ Nerwowy w trakcie terapii, chyba że specjalista to zalecił świadomie.
6.    Bezwzględnie nie przyjmować BZD w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających(narkotyków), działanie synergistyczne tych środków powoduje niebezpieczeństwo licznych powikłań, w tym np. niewydolności oddechowej lub/i krążeniowej i śmierci.

Osobom zainteresowanym podjęciem leczenia uzależnienia od benzodiazepin polecamy http://medox.org.pl/ profesjonalny zespół lekarzy specjalistów i terapeutów.

 

Halucynoza alkoholowa

leczenie alkoholizmuW tym tekście postaram się bliżej opisać halucynozę alkoholową która jest bardzo poważnym schorzeniem alkoholowym. Jak sama nazwa wskazuje jest to schorzenie psychiczne którego podłoża należy szukać wśród nałogu alkoholowego. Jednakże jest to choroba która może wystąpić zarówno po krótkim okresie picia (intensywnego) jak i długotrwałym procesie który towarzyszy pacjentowi przez wiele lat. Dlatego też jest to choroba którą możemy spotkać jedynie w skrajnych przypadkach.

Jakie są jej objawy?

Halucynoza alkoholowa należy do grupy zaburzeń określanych jako psychiatryczne powikłania alkoholizmu. Objawy są bardzo podobne jak w przypadku występowania wielu zaburzeń związanych z narkotykami, lub zespołów omamowo – urojeniowych endogennych. W pierwszej mierze trzeba tutaj wymienić wszelkiej maści omamy słuchowo-słowne. Jest to bardzo poważne schorzenie gdyż pacjent ma wrażenie iż słyszy jakieś głosy. W tym wypadku może słyszeć wiele autodestruktywnych zdań które nakazują mu zrobić sobie krzywdę bądź też zabić się. Najczęściej są to głosy które rozkazują pacjentowi, jednakże czasem zdarzają się dyskusje z pacjentem. Zazwyczaj rozmowa przebiega w bardzo negatywnym świetle wyciągając jedynie te najgorsze strony życia codziennego. Z tego też względu podczas takich problemów bardzo często towarzyszą strach oraz niepokój które w dużej mierze odbijają się na zdrowiu bądź też życiu pacjenta. Kolejnym elementem jaki dochodzi do tego schorzenia jest bez wątpienia różnego rodzaju omamy. Są one zazwyczaj powiązane z treścią wypowiadanych słów które w dużej mierze przekładają się na widziany obraz. Z tego też punktu pacjent w negatywnym świetle widzi prześladowcze go postacie co może doprowadzić do wielu bezpośrednich zachowań zagrażających, na własne zdrowie oraz życie. Do tego warto wspomnieć jeszcze o lęku oraz strachu jaki został wywołany u pacjenta. Podstawowym postępowanie terapeutycznym jest leczenie choroby podstawowej, tzn. leczenie alkoholizmu oraz leczenie farmakologiczne. Polega ono na przyjmowaniu przez pacjenta leków z grupy neuroleptyków czyli substancji przeciwpsychotycznych.

Jak przebiega choroba?

Może przybrać ona dwie formy , po pierwsze formę przewlekłą bądź też intensywną. W przypadku tej drugiej kategorii bez wątpienia jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji gdyż choroba zazwyczaj występuje po jednorazowym zdarzeniu. Jest to reakcja na alkohol jaki w dużych ilościach dostarczyliśmy do organizmu. Jeśli na co dzień nie nadużywaliśmy alkoholu to nie powinna interesować nas forma przewlekła. W przypadku formy przewlekłej mamy poważne problemy z tym aby wyleczyć się z tej choroby wobec czego pacjenci w obliczu długoletniego picia starają się z nią żyć. Każdego dnia słyszą głosy , dźwięki oraz innego rodzaju szumy które przeszkadzają w normalnym życiu. Warto jeszcze wspomnieć iż bardzo często spotykamy omamy czuciowe u pacjentów które w dużej mierze przeszkadzają im żyć. Gdyż pacjent w tym wypadku czuje włosy w swoich ustach oraz robaki na swoich dłoniach. Są to jedynie przykłady jakie mogą się pojawić podczas nadużycia alkoholu jednakże doskonale oddają sedno sprawy. Dlatego też bardzo ważna jest profilaktyka gdyż halucynozę przewlekłą bardzo trudno jest wyleczyć ( przewlekła forma może trwać miesiące a nawet lata). Wobec czego ta choroba może zrujnować nie tylko twoje zdrowie ale także i całe życie. Dlatego też niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna i ograniczenie alkoholu jedynie do niewielkich dawek.

Alkoholopedia – wszystko o chorobie alkoholowej

Encyklopedia alkoholizmuPrzed rokiem zarejestrowałem domenę alkoholizm.co, stawiałem różne skrypty, zmieniałem pomysły, aż w końcu wpadłem na pomysł zrobienia Alkoholopedii. Jako, że to mój pierwszy serwis postawiony na skrypcie Wiki, muszę go jeszcze dopracować. Szczerze mówiąc napisałem kilka prostych artykułów i byłem bardzo zdziwiony gdy podstrony weszły do indeksu same, beż żadnej pomocy w krótkim czasie. Założeniem jest stworzenie bazy danych o chorobie alkoholowej. Wśród pacjentów i pseudo-terapeutów a nawet lekarzy krąży sporo mitów na temat alkoholizmu, można spróbować je obalić.

Encyklopedia alkoholizmu ma zawierać encyklopedyczne informacje na temat uzależnienia od alkoholu, definicje choroby, powikłań zdrowotnych, pozostałych szkód, metod leczenia, przedstawiać referencyjne placówki, postacie związane z ZZA. To temat rzeka, więc muszę oddać głos chętnym, oczywiście w każdym przesłanym artykule, jeżeli spełni on wymagania merytoryczne pozwolę zamieszczać linki do tzw. źródeł, czyli promować strony autorom publikacji. Wymagania są proste, artykuły muszą być poprawne merytorycznie,  zgodne z obecnym stanem wiedzy medycznej. Stawiam na prosty popularnonaukowy język, zrozumiały dla większości czytelników. Oczywiście terapeuci, lekarze, placówki opisywani w serwisie muszą być legalni, czyli posiadać stosowne uprawnienia, być zarejestrowani w odpowiednich rejestrach. Oczywiście z chęcią opublikuję ciekawe doniesienia, pod warunkiem podania źródła. Tysiące tematów, haseł czekają na autorów, zachecam do kontaktu i publikacji.

Sam jestem psychiatrą na co dzień zajmującym się leczeniem ZZA, więc będę sprawdzał teksty pod względem merytorycznym i ich zgodność z polskim prawem. Czyli odpada reklamowy język w przypadku przedstawiania placówek medycznych, oczywiście pozostaje informowanie czytelników o swoich ofertach, zakresie świadczeń.

Planuję kategorie związane z:

 • szkody zdrowotne i pozostałe
 • leczenie i rehabilitacja alkoholizmu
 • grupy samopomocowe w szczególności AA
 • diety i pozostałe czynniki pomocnicze
 • placówki i terapeuci
 • historia alkoholizmu szeroko pojęta
 • prawo

Osoby zainteresowane publikacją artykułów zachęcam do kontaktu ze mną i pomocy w redagowaniu serwisu, sam biorę na siebie reklamowanie portalu i podnoszenie jego mocy SEO/SEM. Pozdrawiam